Tarım bakanlığının atması gereken adımlar

Tarım bakanlığının atması gereken adımlar.
1- Tarım bakanlığının öncelikle ithal ikameci yani öncelikle ithal edilen ürünlerin ithalini engelleyecek ülke ihtiyacını karşılayacak üretim yapmaya yönelmesi gerekmektedir.
2-Ülkenin gıda ve üretim haritasının çıkarılması var ise güncellenmesi gerekir. Bölgelerin iklimsel özelliği, toprak yapısı, hangi ürünlerin üretildiği, hangi ürünlerin üretilebileceği, ne kadar üretildiği ile üretimin nasıl arttırılacağı sorularına cevap verebilecek bir harita olmalıdır. Hangi şehirlerin, hangi ürünleri ne kadar tükettiğini ve mevcut üretimin ihtiyaç duyulan üretimin ne kadarını karşıladığını da göstermesi lazım. Çünkü ülkeyi tanımadan, potansiyelini, ihtiyaçlarını, zayıf ve güçlü yanlarını bilmeden adım atmak olmaz.
3-Ülkedeki tüm üreticiler ve ne ürettikleri belirlenmeli, tarım bakanlığına kaydının yapılması gerekir. Kaydı olmayanlara ticari üretim izni verilmemelidir.
4- Her ürünün üretimi sertifika alınmasına bağlanmalıdır. Üreticilere özellikle aktif şekilde ürettikleri ürüne dayalı, bulundukları iklim, toprak yapısı ile ilgili kapsamlı bir eğitim verilmelidir. Eğitim sonrasında sınavlardan geçen üreticilere, sınavını geçtiği ürün ile ilgili “üretim yapabilir” sertifikası verilmelidir. Sertifikasına sahip olmadığı üretimi yapmasına izin verilmemelidir. Bunun sebebi ise üreticilerin bulunduğu bölge, iklim koşulları, toprak yapısı ve ürettiği ürün ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması, bilgi kirliliğinin sahip olduğu yanlış üretim yöntemlerine bağlı kalite ve üretim miktarının düşük olmasıdır. Bunun yanısıra toprak ile hava kirliliğinin yanında su kaynaklarının yanlış kullanılması sebebiyle kuraklıklar yaşanmaktadır. Tarım arazileri verim kaybına uğramakta ve çölleşmektedir.
5- Tarım bakanının kayıtlı ve sertifikalı tüm üreticilerin ürünlerini alıp şehir hallerine dağıtımını kendisinin veya anlaşmalı olduğu aracılar ile yapması ve şehirlere göre ürün fiyatlarını belirleyerek satışının belirlediği fiyattan yapılmasına izin vermelidir. Kayıtlı ve sertifikalı olmayanların ürünlerinin pazara girişine izin verilmemelidir. Bunun sebebi ise spekülatif hareketlerin yaşanmasıdır. Böylelikle spekülatif hareketler önlenebilecektir.
6- Gerek sanayi bakanlığı ile gerekirse tek başına üreticilerin ihtiyacı olan üretimde kullanılacak teknolojik ürünlerin teminini sağlayacak yatırımlar yapması gerekir. İhtiyaç duyulan ürün ya kendi kuracağı imalathaneler eliyle üretmeli veya ihtiyaç duyulan teknolojik ürünlerin üretimini yapabilecek firmalar ile anlaşarak destek olmalıdır. Böylelikle tarımda yerli ürünlerle teknolojileşmeyi artacaktır. Teknoloji, üretimi ile kaliteyi artıracak ve üretim sabit maliyetlerini düşürecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus teknolojik araçların ülke kaynaklarıyla çalıştırılabilecek özellik de olması gerekmektedir.
7- Devlet Demir yollarıyla anlaşarak dağıtımda daha çok Demir yolunun kullanılması sağlanmalıdır. Mümkün oldukça her şehire Demir yolu çekilmeli, üretim alanları ile bağlantısının sağlanması gerekir. Böylelikle dağıtım maliyeleri düşürülmüş, fosil yakıtların yerine elektrik enerjisi kullanılmasından dolayı doğa dengesi korunmuş olacaktır. Çünkü Demir yolu ile kara yolunda olduğundan daha fazla ürün aynı anda ve daha hızlı taşına bilmektedir.
8- Koparatifleşmenin yaygınlaştırılması, kültürünün oluşturulması ve koparatifler de diktatörlüğün önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yöneticilerin görev süresi kısıtlanmalıdır. Teşvik edilmeli ve bir çok adım koparatifler üzerinden atılmalıdır.
90 yaşında bir insanın “Başkan doğdum, Başkan öleceğim” diyerek koltuğa kazık çakması önlenmelidir.
9- Köyler ve mahalli idareler düzenlenmeli özellikle muhtarların tarımsal üretim alanında söz sahibi olması önlenmeli, görev alanının sadece sorumlu olduğu bölge ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda bilgilendirmeli ve kontrolünün sağlanmalıdır. Muhtarların üreticilerden haraç kesmesi aksi halde üretime izin vermemesi uygulamalarının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Tarım ve hayvancılık artık serbest piyasa mekanizmasının insafına bırakılamayacak, özel sektörün sorunları kendi içinde çözmesini beklenilemeyecek hale gelmiştir. Devletin ipleri eline alması uyguladığı mevcut desteklere ek olarak yukarıdaki adımları da atmasının iyi olacağı düşüncesindeyim. Tabi araştırma ve geliştirme ile daha güzel adımlar atılabilir. Ancak amaç her zaman ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, insanlarımıza sağlıklı, kaliteli, ucuz, temiz ve taze ürün sağlamak olmalıdır.
Devletin gereken adımları attıktan, ipleri eline aldıktan sonra kontrolü yavaş ve kademeli olarak yeniden özel sektöre devretmesi gerekir. Bu bıçakla keser gibi değil, YAVAŞ, KADEMELİ, PLANLI OLMALIDIR!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir