Milli Gelir

Hiç şüphesiz ülkeyi yönetenlerin ve yönetilenlerin en fazla değer verdikleri göstergelerden biri de milli gelirdir. Milli gelir bir çokları tarafından çok önemli ve gelişmişlik düzeyini gösterdiği konusunda savunula bilir. Her şeyden önce milli gelirin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Belki sürekli milli olmaktan bahsedilmesinden kiminle alakalı bir gösterge olduğunu anlayabilirsiniz.
Milli geliri basit olarak açıklamamız gerekirse gayri safi milli hasılanın içindeki sübvansiyon denilen devlet destekleri, maliyetler, zararlar çıkarıldıktan sonra elde kalan ülke gelirinin o ülke içindeki kişi sayısına bölünmesiyle bulunan gelirdir.
Gayri safi milli hasıla ise bir ülkenin belli bir dönem de ki bu dönem genel de 1 sene olur. Bu dönem süresince ülke sınırları içinde ve ülke dışında olmasına rağmen ülkeye bağlı olan firmaların hizmet veya mal olarak ürettiği ürünlerin piyasa fiyatı çeşidinden değeridir. Gayri safi olmasının sebebi giderlerin ve desteklemelerin de içinde bulunmasından kaynaklanıyor. Giderler ve devlet desteklemeleri çıkarıldığı zaman ise safi milli hasıla elde edilir. Biz ise genelde Gayri safi milli hasıla veya gayri safi yurt içi hasılayı duyarız. Bunun sebebi de sanırım halkın bu terimlerin içeriğini bilmemesinden ve miktar olarak daha fazla görünmesinden kaynaklanıyor. Devlet desteklerini ve giderleri çıkardıklarında ise elde yarıya düşmüş bir gelir kalabiliyor. Safi milli hasılayı ise ülkede bulunan kişi sayısına böldüklerinde ise ki buna kundakta ki bebek de dahildir, kişi başına düşen milli gelir elde edilir. Milli gelir anlatıldığı veya abartıldığı gibi bir ülkenin gelişmişlik yada kalkınma düzeyini göstermez. Aslında milli gelir hesaplama yönünden bir çok eksiklik ve hatayı da içinde barındırır ama siyasi açıdan iyi bir propaganda aracı olarak kullanılabilir. İnsanlara milli geliri şu kadar arttık diye bilirsiniz ve devletin bir gece yaptığı müdahale ile yüksek gösterilebilir.
Gelişmişlik veya kalkınma konusunda milli gelir hiç bir etki ve anlama sahip değildir. Gelişmişlik veya kalkınmışlık kavramları çok daha geniş ve kapsamlıdır. Bu kavramların içerisinde sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, alt yapı hizmetleri, hayat standartları, eğitim gibi bir çok faktör vardır.
Milli gelirin yüksek olması insanların zengin ve rahat yaşadığı anlamına da gelmiyor. Milli gelirin yanında asıl önemli olan kişi başına dağılım konusunda ki adaletli dağılımdır. Yani şöyle düşünmek lazım. Mesela elimizde milli geliri yıllık 10 bin dolarak olan iki ülke olsun. Ülkelerden birinde halk genel olarak 8-9 bin dolar kazanırken diğer ülkede halkın büyük bir kısmı 1-2 bin dolar kazanıyor. İlk ülkede dağılım adaletli şekilde yapılırken ikinci ülkede ise adaletsizlik çok fazla ve zengin daha çok zengin olurken fakir daha fakir oluyor.
Şunu asla unutmayın milli gelir ülke açısından bir gösterge olsa da asıl önemli olan o milli gelirin dağılımında ki adalettir. Birileri yıllık 10 bin dolarlık milli gelirin 8-9 binini alırken siz 1-2 bin dolar alıyorsanız. Bu ülkede büyük bir adaletsizlik vardır. Bu geri kalmışlığın ve adaletsizliğin göstergesidir. Siz altta ezilirken ülkenin ne kadar geliştiğinin önemi kalmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir