Enfeksiyon

Enfeksiyon: vücudun içine veya üzerine yerleşen mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık durumudur.
Mikroorganizmaların bazıları insan için zararsızken bir kısmı zararlıdır.
Patojen mikroorganizmalar hastalık yapan mikroorganizmalardır
Patojen mikroorganizmaların varlığı mutlaka hastalık oluşmasına neden olmaz.
Bir enfeksiyonun ortaya çıkması için enfeksiyon zinciri tamamlanmalıdır
ENFEKSİYON ZİNCİRİ
ENFEKSİYON ETKENİ
Enfeksiyon meydana getirme yeteneğine sahip organizmalara denir.
Bakteriler,virüsler, funguslar, riketsiyalar, helmintler şeklinde sınıflandırılabilir.
BİR ORGANİZMANIN HASTALIK YAPABİLMESİ İÇİN BAZI FAKTÖRLER GEREKLİDİR
• Mikroorganizma sayısı
• Mikroorganizmanın hastalık yapma yeteneği
• Bireyin bağışıklık sistemi yeterliliği
• Bireyin mikroorganizma ile temas yeteneği
KAYNAK
Mikroorganizmanin büyüyüp çoğaldığı yer.
İnsanlar, hayvanlar ve toprak enfeksiyon etkenlerinin başlıca kaynaklarıdır.
Besinler, su, süt veya cansız cisimlerde kaynak olabilir.
ÇIKIŞ KAPISI
Mikroorganizmalar Ana kaynağından çıkmadıkça etki göstermez.
Her organizma için kaynaktan bir çıkış kapısı vardır.

TAŞINMA BULAŞ YOLU
Enfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı Konağa geçiş yolu
• Temas
• Hava yolu
• Damlacık
• Vektör aracılığı
Organizmalar vücuda öpme dokunma ve cinsel ilişki gibi doğrudan temas yoluyla girebilir.
Ayrıca kontamine olmuş (kirli) gıda su ve eşyalar da taşıyıcı olabilir.
Sivrisinek, bit, kuş gibi hayvanlarda (vektör ) taşıyıcı olabilir.
Mikroorganizmalar konuşma hapşırma ve öksürme sırasında damlacıklarla veya tozlara tutunarak da taşınabilir.
GİRİŞ KAPISI
Bu yol genellikle çıkış kapıları ile aynıdır.
Organizmaların konakçıya girdiği yoldur.

Etkenin duyarlı Konağa ulaşıldığı yol
• Solunum sistemi
• Parantenal sistem
• Transplasental
• Gastrointestinal sistem
• Genitoüriner sistem
• Cilt/mukoz
Gastrointestinal sistem
• Feçes (dışkı)
• Kusma
Cilt/mukoza membranlar
• Yaralar
• Cilt kesikleri
Transplasental
Anne karnından bebeğe
Kan
• İğne batmaları
• Kan Transfüzyon
Duyarlı konak/ uygun konakçı
Mikroorganizmaların varlıklarını sürdürebilmek için uygun bir konakçı bulmaları ve konakçının savunma gücünü kırmaları gerekmektedir.
Bu tür konakçıları bulmak mikroorganizmalar için zor değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir