Yahudilerin dünya savaşlarında ki rollerine geçmeden önce isterseniz özet olarak da olsa Yahudilik nedir, nereden gelir, neyi amaçlıyorlar onları açıklamaya çalışalım. Yahudilik günümüz üç büyük inançtan biri olan ve hristiyanlık ile Müslümanlığa büyük etkileri olmuş her iki inançtaysa bahsedilen İsrail…

Beş bin yıldır değişen alfabe

  Türk dili bilinen 1500 yıllık edebi tarihinde dört esas, üç tane de yardımcı alfabe ile yazıldı. Yani devlet olarak Göktürk, Uygur, sonra Arap ve Latin alfabesi kullanılmıştır. Bu yaygın alfabelerden birisi yanı Uygurca, Cengiz Han’ın Moğol kançılaryasında da kullanılmıştı.…