Hayatınızda her hangi bir şey yanlış gidiyorsa öncelikle yapmanız gereken “sorun nedir” sorusunu sormanız ve sonra cevapların peşine düşmektir. Hayatınız için bile bunu yapmanız gerekliyken milyonlarca insanın hayatını etkileyen ekonominin kötüye gitmesinde sorunun ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Bizim ülke olarak…

Tarım bakanlığının atması gereken adımlar. 1- Tarım bakanlığının öncelikle ithal ikameci yani öncelikle ithal edilen ürünlerin ithalini engelleyecek ülke ihtiyacını karşılayacak üretim yapmaya yönelmesi gerekmektedir. 2-Ülkenin gıda ve üretim haritasının çıkarılması var ise güncellenmesi gerekir. Bölgelerin iklimsel özelliği, toprak yapısı,…

Enfeksiyon: vücudun içine veya üzerine yerleşen mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık durumudur. Mikroorganizmaların bazıları insan için zararsızken bir kısmı zararlıdır. Patojen mikroorganizmalar hastalık yapan mikroorganizmalardır Patojen mikroorganizmaların varlığı mutlaka hastalık oluşmasına neden olmaz. Bir enfeksiyonun ortaya çıkması için enfeksiyon zinciri tamamlanmalıdır…

“Dolar neden yükseliyor” sorusunu “dış mihraklar, Amerika’nın oyunu, yahudi lobisi” gibi cevaplar vererek kısa kesebilirsiniz. Ancak şu bilinmelidir ki her ülke kendinden başkası için bir dış mihraktır. Amerika’nın veya başkasının bizimle uğraşması ise güçlü olduğumuzdan değil zayıf olduğumuzdandır. Çünkü hiç…

Hiç şüphesiz ülkeyi yönetenlerin ve yönetilenlerin en fazla değer verdikleri göstergelerden biri de milli gelirdir. Milli gelir bir çokları tarafından çok önemli ve gelişmişlik düzeyini gösterdiği konusunda savunula bilir. Her şeyden önce milli gelirin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Belki sürekli…

Erken emeklilik konusuna değinmeden önce emekliliğin devlet nezninde ne anlama geldiğine değinmemiz gerekiyor. Emeklilik meselesini devlet halkın algıladığından daha farklı algılar. Halk emekliliği uzun bir çalışma hayatından sonra rahata ermek gibi ve emeklerinin  karşılığını almak olarak algılıyor olabilir ancak devlet…

Dünyada her şeyin bir sırası vardır ve sıraya uyulduğu sürece başarılı olunur. Zira sıralamanın da bir sebebi vardır. Mesela en basitinden bir yemek yapacak olsanız bile malzemeleri kafanıza göre bir anda veya karışık bir şekilde pişiremezsiniz. Pişme olarak bir birine…

Ekonomik veya iktisadi olarak geleceği tahmin etmenizi sağlayabilecek bazı göstergeler vardır. Bu göstergeler öncü, zamanında ve geciken gösterge olarak üçe ayrılır. Ekonomi alanında iş yapan hiç kimse gelecekten haber almaz ancak göstergelere bakarak gelecek dönemlerde meydana gelecek durumları bilebilirler. Tabi…

Ülke olarak baktığımız zaman bir çok konuda çözüme ulaşamayışımızın temel sebebi belki de sorunu kabul etmeyişimizdir. Çözümden çok başkaları, elalem, dış mihraklar, Amerika, Avrupa, halk ne der diye düşünüyoruz. Önemli olan çözüm dışında insanların ne düşündüğü oluyor. Zaten bu gün…

Ülke olarak en büyük problemlerimizden biri de borçlanarak büyümek. Bu gün konkordatonun bu kadar fazla olması, yabancıların borçlu firmalara göz dikmesinin temelinde hep sonunu düşünmeden daha fazlasını isteyen ve bunun için de borçlanmaktan çekinmeyelerdir. Tabi ki de krizin ortaya çıkması,…