Dünya savaşında yahudiler

Yahudilerin dünya savaşlarında ki rollerine geçmeden önce isterseniz özet olarak da olsa Yahudilik nedir, nereden gelir, neyi amaçlıyorlar onları açıklamaya çalışalım.
Yahudilik günümüz üç büyük inançtan biri olan ve hristiyanlık ile Müslümanlığa büyük etkileri olmuş her iki inançtaysa bahsedilen İsrail oğullarının inancıdır. Hikayeleri ise firavunlar devrinde Mısır’da başlayan İsrail oğulları köle olarak yaşamlarını sürdürürken Allah’ın kendi içlerinde seçip, eğitim kurtarıcı, önder ve elçi olarak gönderdiği Hz. Musa tarafından kurtarılmalarına dayanır. Köken olarak bir Afrika halkı olan Mısırlı’lardan farklı oldukları için belki de zamanın Mısır yöneticisi olan firavun tarafından zorla tutularak işlerde köle olarak çalıştırılıyorlardı. Hz. Musa gelip firavunun elinden kurtardıktan sonra Allah’ın günümüzde Filistin, Gazze bölgesine yönlendirilerek bu toprakların sahipleri yapıldılar. Allah İsrail oğullarına bir çok nimet vermesine rağmen Hz. Musa Allah ile sözleştikleri için bir süreliğine özel bir alana çekilence İsrail oğulları sapıtmış Allah’ın verdiklerini beğenmemiş, hadlerini almışlardır. Nereden geldiklerini unutup Allaha isyan eden İsrail oğulları, Hz. Musa’nın ölümü ile de iyice sapıtmışlardır. Öncesinde üstün tutulan ve Filistin ile Gazze’nin yanında Irak, Suriye, Mezopotamya ve Anadolu’nun bir kısmı vaat edilerek kendilerine verilmişken sonrasında yoldan çıkmaları sebebiyle Allah’ın gönderdiği Peygamberlerin bir kısmını öldürmeleri, bir kısmını ise kovmalarından dolayı lanetlenerek ellerindeki haklarda alındı. Sonrasında Yehuda isminin türetilmesi sonucunda zamanla yahudi ismini aldılar. Günümüzde Hz. Musa’nın getirdiği dinden çok uzak olan yahudilerin dünyanın dört bir yanına dağılmış ve insanlar arasında en zengin kesimi oluştururlar. En temel amaçlarından biri olan vaat edilmiş toparklarda devlet kurmak, kıyameti yakınlaştırarak ki kendi deyimleri ile “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” yönünde çalışıyorlar. Bu şekilde Allah’ın kendi yanlarında duracağını düşündükleri Mehdi gelecek ve dünyanın tek hakimi olacaklarıdır. Yahudiler inançlarının sadece kendi soylarından geldiklerine ait, kendilerinin de dünyayı yönetecek seçilmiş ırk olduklarına inanırlar. Arap olmalarına rağmen kendilerini diğer Arap kabilelerinden ayrı tutar ve amaçları uğruna değil Arapları hiç kimseye hoşgörü göstermezler.

2. Dünya savaşı
Birinci dünya savaşından önce vaat edilmiş topraklar Osmanlı hakimiyetinde bulunuyordu. Yahudiler öncelikle Sultan 2. Abdülhamit ile görüşerek Filistin ve Gazze toprakları karşılığında devletin sahip olduğu tüm borçları ödemeyi teklif ettiler. Ancak 2. Abdülhamit geri çevirerek topraklardan vazgeçmeyeceğini, satılık olmadığını söylemiştir. Bu görüşmeden sonra Yahudiler topraklardan vazgeçmemiş olacak ki sonrasında 2. Abdülhamit’e karşı bir çok komplo hatta suikast bile düzenlendi ve kısa bir süre sonra Avrupa’ya okumak için gönderdiği askerlerin geri döndüğünde yaptıkları darbeyle tahttan ayrılmak zorunda kaldı. Osmanlı alelacele hazırlıklı olmadığı halde kaybettiği toprakları geri kazanma ümidiyle savaşa Almanların yanında girdi. Sonuç olarak savaş kaybedildi. Bu kanıtlanmamış bir idda olsada yahudilerin ne kadar inatçı ve hedefe ulaşmak için ne gerekirse yapmaktan çekinmeyen bir yapıda olduklarını bildiğimizden akla yatkın geliyor. Yahudilerin savaşı kasten çıkardığı asıl mesele sömürgeler veya Almanya değil, vaat edilmiş toprakların Osmanlı’dan kurtulmasıydı. Yahudiler, birinci dünya savaşını başlattılarmı bilinmez ama İngiltere ile bir anlaşma içerisine girip büyük İsrail’i kurma yolunda Filistin ve Gazze karşılığında savaş boyunca finanse etme konusunda anlaşmış olabilirler. Yahudiler İngilizleri Amerika eliyle finanse ederken, İngilizler de karşılığında Filistin ve Gazze bölgeleriyle özel olarak ilgilendi. İngiltere’nin İsrail kurulana kadar Kudüs çevresi, Filistin ve Gazze’de kalması da bu düşünceyi destekliyor. Tabi Yahudiler ikinci dünya savaşı sonrasında da toprakları İngilizlerden satın almış olabilirler. Bir çok şey söylenebilir ama şu bir gerçek ki yahudiler, büyük İsrail yolunda ilk zaferini birinci dünya savaşında Kudüs ve çevresini Osmanlı’dan kurtararak aldı.

3. İkinci dünya savaşı
Birinci dünya savaşı sonrası vaat edilmiş toprakları bir anlamda alan İsrail’in kurucu babaları yahudiler. Savaştan sonra bekledikleri gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış yahudilerin eve dönüş akımını göremediler. Bir nevi hayal kırıklığına uğramış olsalar gerek. Osmanlı’dan kurtulan Kudüs İngilizlerin güvencesi altına alınmış ama yahudiler bunu umursamamıştı ve yahudiler olmadan büyük İsrail devleti kurulamazdı. O halde tüm yahudilerin Filistin ve Gazze’ye dönmesi için bir sebebe ve büyük İsrail’in kurulmasına destek olmaları için ise bir motive kaynağına ihtiyaçları vardı. O zaman ikinci dünya savaşı başlasın.
Birinci dünya savaşında sıradan bir asker olan Hitlerin bir anda ortaya çıkıp yerle bir olmuş bir ülkeyi yeniden kurarak ekonomiyi ayağa kaldırması belki bazı kesimler tarafından bir mucize veya müthiş ve akıl ürünü olarak görmelerine sebep olabilir ama bir kişi veya ülke sıfırdan, yerle bir olmuşken 20 senede dünyayı istila etmeye yeltenecek kadar güçlü olamaz. Öyle olsaydı biz Türkiye cumhuriyeti Almanya’dan daha güçlü olurduk. Hitlerin, ekonominin kötü olmasından hatta önceki savaşın kaybedilmesinden direk yahudileri suçlaması ve diğer halklara dokunmayarak öncelikle Almanya’da alman saf ırkı için yahudileri öldürmesi akıl, mantığa sığmıyor. Üstelik öldürülen yahudilerin ise fakir ve işçi kesiminden olması, zengin ve bilim insanı olan yahudilerin ülkeden bir şekilde kaçması akla İsrail’in kurucularının zayıf halklardan kurtulurken bir yandan da İsrail’in kuruluşu için bir mağduriyet sebebi ortaya çıkıyordu. Savaş bittikten ve zayıf halka olan yahudilerden kurtulduktan sonra varlıklı yahudilerin filistinden yer almaya başlamasıyla plan amacını yerine getirmiş oluyordu.
Yahudiler yeteri kadar toprak alınca da İngilizlerin çekilmesiyle İsrail devleti kurulabilirdi. Sonuçta vaat edilmiş toprakalardaydılar ve ikinci dünya savaşı süresince sözde soykırım uygulanmıştı. Günümüzde hala Filistin ve Gazze’de yapılanların üstünü örtmek için hoollywood filmleriyle mazlum edebiyatı yapıyorlar.

3. Üçüncü dünya savaşı
Birinci dünya savaşı çok yolunda gitmese de Kudüs ve çevresinin Osmanlı’dan temizlenmesi, ikinci dünya savaşı sonrası Filistin’e yahudi göçü ve İsrail’in kuruluşu artık son aşamaya geçilmeyi gerektiriyordu. Genişleyip vaat edilmiş toprakları almak. Tabi bunu birinci dünya savaşı sonrasında kurulan Türkiye, Irak ve Suriye bozuyordu. Aralarında en güçlü olan Türkiye terör ve darbelerle zayıf düşürülürken diğer ülkeler ise sürekli iç çatışmalarla boğuşmak zorunda kalıyordu. Her ne kadar gelişmek istense de bu dünya gündeminde haklı bir sebepten dolayı olmalıydı. Aksi halde ilerleme olmazdı. Filistin’de olanları örtmek bir yere kadar mümkündü ama 3 ülkenin topraklarından almak başlı başına büyük bir işti ve nasıl olacaktı. Bunu düşünen İsrail önceki iki savaştan kazançlı çıktığını farkedecek ve üçüncü dünya savaşını planlayacak. Burada ki asıl maşa olarak kullanılacak devlet ise bu kez Amerika olacak. Amerika ateşi yakacak İsrail harlayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir