Tarım bakanlığının atması gereken adımlar. 1- Tarım bakanlığının öncelikle ithal ikameci yani öncelikle ithal edilen ürünlerin ithalini engelleyecek ülke ihtiyacını karşılayacak üretim yapmaya yönelmesi gerekmektedir. 2-Ülkenin gıda ve üretim haritasının çıkarılması var ise güncellenmesi gerekir. Bölgelerin iklimsel özelliği, toprak yapısı,…

Enfeksiyon: vücudun içine veya üzerine yerleşen mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık durumudur. Mikroorganizmaların bazıları insan için zararsızken bir kısmı zararlıdır. Patojen mikroorganizmalar hastalık yapan mikroorganizmalardır Patojen mikroorganizmaların varlığı mutlaka hastalık oluşmasına neden olmaz. Bir enfeksiyonun ortaya çıkması için enfeksiyon zinciri tamamlanmalıdır…

“Dolar neden yükseliyor” sorusunu “dış mihraklar, Amerika’nın oyunu, yahudi lobisi” gibi cevaplar vererek kısa kesebilirsiniz. Ancak şu bilinmelidir ki her ülke kendinden başkası için bir dış mihraktır. Amerika’nın veya başkasının bizimle uğraşması ise güçlü olduğumuzdan değil zayıf olduğumuzdandır. Çünkü hiç…